Thứ Sáu, Tháng Năm 31, 2024

Cách nộp hồ sơ đăng ký vay trả nợ nước ngoài để hạn chế sai phạm

Thông tin chung

Có nhiều sai phạm phát sinh khi đăng ký xác nhận khoản vay trả nợ nước ngoài với NHNN. Nộp hồ sơ trễ hạn là lỗi phổ biến của doanh nghiệp. Lỗi này chiếm trên 50% các sai phạm phát sinh liên quan đến hoạt động vay trả nợ nước ngoài.

Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Cho Cá Nhân Và Doanh Nghiệp

Việc nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định và đúng thời hạn là trách nhiệm của doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn để hạn chế sai phạm.

Các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký vay

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ đăng ký vay, các quy định cụ thể và thời hạn nộp. Ông Nguyễn Đức Lệnh thông tin quy định về thời hạn nộp hồ sơ các trường hợp cụ thể:

Đối với khoản vay trung dài hạn

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong 30 ngày làm việc từ ngày ký thỏa thuận trung, dài hạn.

Đối với khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn

Thời hạn nộp hồ sơ đúng quy định, cụ thể theo các trường hợp sau:

  • Khoản vay ngắn hạn có gia hạn được ký trong 1 năm từ ngày rút vốn đầu tiên.

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận ngắn hạn thành trung, dài hạn.

  • Khoản vay ngắn hạn có gia hạn được ký sau 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

  • Khoản vay ngắn hạn không gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tròn 1 năm từ ngày rút vốn đầu 

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ trong thời gian 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi khoản vay

Khi có thay đổi nội dung liên quan, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi, trừ trường hợp:

  • Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong 10 ngày làm việc so với kế hoạch
  • Thay đổi địa chỉ nhưng không đổi tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính
  • Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn
  • Thay đổi tên giao dịch của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, phục vụ giao dịch bảo đảm
  • Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch được NHNN xác nhận.
  • Thay đổi  tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với tiền đã nêu trong văn bản xác nhận
  • Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận).

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong 30 ngày làm việc từ ngày ký thỏa thuận thay đổi hoặc trước thời điểm thực hiện thay đổi.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong 30 ngày làm việc từ ngày tổ chức kế thừa nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận liên quan.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công ty hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tên và/hoặc thay đổi địa chỉ chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày bên cho vay (hoặc tổ chức đại diện bên cho vay trong khoản vay hợp vốn – nếu có), bên bảo đảm, bên bảo lãnh hoặc các bên liên quan khác được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác nhận đăng ký thay đổi gửi văn bản thông báo cho bên đi vay về việc đổi tên và trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các bên này.

Trên đây là một số nội dung thông tin về quy định thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xác nhận khoản vay trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh theo Thông tư 12/2022/TT-NHNN, các doanh nghiệp vay trả nợ nước ngoài cần quan tâm nắm bắt và thực hiện tốt, đảm bảo hoạt động này đúng quy định, sử dụng vốn vay hiệu quả và an toàn, hạn chế sai phạm phát sinh.

Nguồn: https://fili.vn/2023/05/nop-ho-so-dang-ky-vay-tra-no-nuoc-ngoai-dung-han-de-han-che-sai-pham-phat-sinh-757-1071838.htm

XEM THÊM

Kết nối với chúng tôi

109,932FansLike
7FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

TIN MỚI NHẤT