Thứ Năm, Tháng Mười Một 30, 2023

Phân Tích Kỹ Thuật

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023. Biên bản cuộc họp FED ở mức cân bằng. Thị Trường biến động hẹp. Sau đây là chiến lược giao dịch...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023. Biên bản cuộc họp FED ở mức cân bằng. Thị Trường biến động hẹp. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 22/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 22/11/23. chiến lược giao dịch USOIL ngày 22/11/23. Chiến lược giao dịch US30 ngày 22/11/23. Đây là quan đểm cá nhân. Nhà đầu tư cân nhắc rủi ro...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 20/11/2023

Kết thúc tuần đồng , dữ liệu kinh tế Mỹ giảm trở lại. Thị trường tăng đặt cược vào việc dừng và giảm lãi suất năm 2024. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 20/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 20/11/23. chiến lược giao dịch USOIL ngày 20/11/23. Chiến lược giao dịch US30 ngày 20/11/23. Đây là quan...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 17/11/2023.

Hôm qua đồng USD có pha giảm nhẹ trở lại. Thị trường vẫn dõi theo thông tin từ xung đột ở dải Gaza. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 17/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 17/11/23. chiến lược giao dịch USOIL ngày 17/11/23. Chiến lược giao dịch US30 ngày 17/11/23. Đây là quan đểm cá nhân. Nhà đầu tư cân...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 16/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 16/11/2023 Hôm qua thông tin về doanh số bán lẻ công bố thấp hơn so với kỳ vọng. USD có pha tăng trở lại. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 16/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 16/11/23. chiến lược giao dịch USOIL ngày 16/11/23. Chiến lược giao dịch US30 ngày 16/11/23. Đây là quan...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 15/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 15/11/2023. Thông tin về CPI thấp so với kỳ vọng, hôm qua usd có phiên giảm mạnh. Hôm nay có thêm thông tin về PPI. Khả năng USD tiếp tục giảm cho đến cuối năm. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 15/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 15/11/23. chiến lược giao dịch USOIL ngày 15/11/23. ...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 14/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 14/11/2023. Hôm có thông tin về CPI, nhà đầu tư lưu ý thông tin này. Hiện tại thị trường đang đặt cược vào việc dừng tăng và bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất của FED. Sau đây là chiến lược giao dịch  ngày USDJPY 14/11/23. chiến lược giao dịch GOLD ngày 14/11/23. chiến lược giao dịch USOIL...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 22/11/2023. Biên bản cuộc họp FED ở mức cân bằng. Thị Trường biến động hẹp. Sau đây là chiến lược giao dịch...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 20/11/2023

Kết thúc tuần đồng , dữ liệu kinh tế Mỹ giảm trở lại. Thị trường tăng đặt cược vào việc dừng và giảm lãi...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 17/11/2023.

Hôm qua đồng USD có pha giảm nhẹ trở lại. Thị trường vẫn dõi theo thông tin từ xung đột ở dải Gaza. Sau đây...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 16/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 16/11/2023 Hôm qua thông tin về doanh số bán lẻ công bố thấp hơn so với kỳ vọng. USD có pha...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 15/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 15/11/2023. Thông tin về CPI thấp so với kỳ vọng, hôm qua usd có phiên giảm mạnh. Hôm nay có thêm...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 14/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 14/11/2023. Hôm có thông tin về CPI, nhà đầu tư lưu ý thông tin này. Hiện tại thị trường đang đặt...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 13/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 13/11/2023. Tuần này có thông tin về CPI, nhà đầu tư lưu ý thông tin này Sau đây là chiến lược giao...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 10/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 10/11/2023. Hôm qua Mr Powell có bài phát biểu thiên về diều hâu , thị trường lại tăng đặt cược vào...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 09/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 09/11/2023. Hầu hết các bài phát biểu của các Thành viên FED đều lạc quan về mục tiêu giảm lạm phát...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 08/11/2023

Hầu hết các bài phát biểu của các Thành viên FED đều lạc quan về mục tiêu giảm lạm phát trong giai đoạn sắp...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 07/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 07/11/2023. Tuần này có ít thông tin quan trọng. Thị trường đã tiêu hóa các thông tin về lãi suất và...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 06/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 06/11/2023. Cuối tuần rồi bảng lương phi nông nghiệp (NFP) công bố xấu hơn kỳ vọng, khả năng tăng lãi suất...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 03/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 03/11/2023. Hiện tại thị trường đã tiêu hóa về lộ trình lãi suất của FED. Nhà đầu tư đang đặt cược...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 02/11/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 02/11/2023. Rạng sáng nay , thông tin về giữ nguyên lãi suất của FED như kỳ vọng, và chủ tịch FED...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 31/10/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 31/10/2023. Tuần này có khá nhiều thông tin quan trọng. Cuộc họp về lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 30/10/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 30/10/2023. Tuần này có khá nhiều thông tin quan trọng. Cuộc họp về lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 27/10/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 27/10/2023. Hôm qua thông tin GDP Mỹ tăng mạnh, Hiện tại thị trường vẫn tăng đặt cược vào việc giữ nguyên...

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 26/10/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 26/10/2023. Hôm nay Mỹ công bố thông tin về GDP và PCE cốt lõi, và công bố  lãi suất của ECB....

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 25/10/2023

Tuần này thị trường chú ý thông tin về GDP của Mỹ, các cuộc họp về lãi suất của Châu Âu và Canada.Tuy nhiên...

XEM NHIỀU