Khởi tố dàn lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

0
1362